Έφηβος και αδρανοποίηση του τραυλισμού (video)

Γράφει στο efiveia.gr ο Λογοθεραπευτής – Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού Γιώργος Φούρλας

Ένα στα είκοσι παιδιά προσχολικής ηλικίας θα εμφανίσει συμπτώματα τραυλισμού και ένα στα εκατό θα συνεχίσει να τραυλίζει στη σχολική ηλικία και στην ενήλικη ζωή του.  Όταν το παιδί που τραυλίζει γίνεται έφηβος έχει ήδη αρκετά χρόνια εμπειρίας ομιλίας με τραυλισμό και οι πιθανότητες ο τραυλισμός να περάσει είναι μηδαμινές. Ωστόσο, ο τραυλισμός δεν είναι μόνο τα προφανή λεκτικά χαρακτηριστικά δηλαδή το στόμα που κολλάει. Είναι και οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές που συνοδεύουν το λεκτικό σύμπτωμα. Είναι και οι πιθανές λειτουργικές συνέπειες που μπορεί να έχει ο τραυλισμός στην καθημερινότητα του εφήβου. Κολλάω, σκέφτομαι ότι ακούγομαι χάλια στους άλλους, αισθάνομαι άβολα και μιλάω λίγο για να μην κολλήσω, με αποτέλεσμα να μη συμμετέχω στις συζητήσεις της παρέας και απλώς να ακολουθώ χωρίς να επηρεάζω με το λόγο μου τις αποφάσεις της παρέας.

Ο έφηβος που τραυλίζει δε διαφέρει από τους  άλλους εφήβους. Αισθάνεται δυνατός, θέλει να είναι ανεξάρτητος και αυτόνομος, ενδιαφέρεται για την εικόνα και την εμφάνισή του, οι φίλοι έχουν σημαντική θέση στη ζωή του όπως και η παρέα στην οποία θέλει να ανήκει. Λογικό είναι ο έφηβος να αισθάνεται ότι απειλείται από το κομμάτι του εαυτού του που τραυλίζει και να θέλει να κρύψει τον τραυλισμό, να τον αποφύγει ή να τον ελαχιστοποιήσει. Η θεραπεία θα πρέπει να ενδυναμώνει τους εφήβους να διαχειρίζονται  τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές ανάγκες αυτής της ηλικίας όπως είναι για παράδειγμα η συνομιλία σε ομάδα ομηλίκων, η επικοινωνία με άτομα του άλλου φύλου, η παρουσίαση στην τάξη, να τους απευαισθητοποιεί και να τους συμφιλιώνει με το κομμάτι του εαυτού τους που τραυλίζει. Σαν αποτέλεσμα της λογοθεραπείας ο έφηβος μπορεί να τραυλίζει λιγότερο έντονα και λιγότερο συχνά, μπορεί να ελέγχει την ομιλία του και το συναίσθημά του σε σχέση με την επικοινωνία, ενδυναμώνεται να συμμετέχει σε συζητήσεις στις παρέες και στο σχολείο και κάνει επιλογές για τη ζωή του έξω από το πρίσμα του τραυλισμού.

Υπάρχουν εντατικά ομαδικά προγράμματα θεραπείας για εφήβους που τραυλίζουν, μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, ώστε να μην επιβαρύνεται η καθημερινότητά τους από τον χρόνο της λογοθεραπεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ταυτόχρονα, η ομαδική θεραπεία προσομοιάζει την συνθήκη επικοινωνίας που δυσκολεύει περισσότερο τους εφήβους και δίνει την δυνατότητα στον έφηβο να γνωρίσει και άλλους εφήβους που τραυλίζουν ώστε να μην νοιώθει ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο με τραυλισμό. Εναλλακτικά, και η ατομική θεραπεία μπορεί να απαντήσει στα ιδιαίτερα αιτήματα του εφήβου και να οδηγήσει σε αλλαγές στην ομιλία και την επικοινωνία.

Σαν αποτέλεσμα της λογοθεραπείας, ο έφηβος που τραυλίζει ενδυναμώνεται να αναθεωρήσει και να αλλάξει τον ρόλο του στην επικοινωνία και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Η θεραπεία τραυλισμού είναι εξειδικευμένο αντικείμενο της λογοθεραπείας και παρέχεται από εξειδικευμένους λογοθεραπευτές στις διαταραχές ροής της ομιλίας.