Όροι συμμετοχής διαγωνισμού για μία θέση στο Εργαστήριο Ηγεσίας των Αρσακείων Ψυχικού

 1. Το efiveia.gr και τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού διοργανώνουν διαγωνισμό και προσφέρουν σε έναν τυχερό αναγνώστη μία θέση στο Θερινό Εργαστήριο Ηγεσίας «Σκέψη – Λόγος – Δράση», από τις 4 έως τις 8 Ιουλίου 2016.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, πλην των ιδιοκτητών και των εργαζομένων του efiveia.gr, καθώς και των συγγενών τους Α’ και Β’ βαθμού.
 3. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μόνο μία φορά, κάνοντας like στη σελίδα του efiveia.gr στο facebook και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στην αντίστοιχη σελίδα του διαγωνισμού στο efiveia.gr.
 4. Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00. Μετά από την πάροδο της ημερομηνίας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα μετά τη λήξη του διαγωνισμού, παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του efiveia.gr. Οι διαγωνιζόμενοι θα φέρουν από έναν αύξοντα αριθμό, που θα λαμβάνεται αυτόματα μετά την υποβολή της συμμετοχής του. Θα κληρωθεί ένας νικητής και τρεις αναπληρωματικοί νικητές.
 6. Μετά την κλήρωση, θα γνωστοποιηθεί η λήξη του διαγωνισμού στις σελίδες του efiveia.gr στα social media και το όνομα του νικητή θα κοινοποιηθεί στην αντίστοιχη σελίδα στο efiveia.gr. Ο νικητής του διαγωνισμού θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Αν μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα υπάρξει αδυναμία επικοινωνίας με το νικητή, το δώρο θα μεταβιβαστεί στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή κοκ.
 7. Ο νικητής του διαγωνισμού θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους του προγράμματος, προκειμένου να καθοριστεί η συμμετοχή του.
 8. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματός τους στην ιστοσελίδα του efiveia.gr, εφόσον κερδίσουν.
 9. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται την εγγραφή τους στα ενημερωτικά δελτία του efiveia.gr.
 10. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη επικοινωνίας με τους υπεύθυνους των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού.
 11. Το efiveia.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τη θέση που δεν κατοχυρώθηκε έγκαιρα από το νικητή, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή.
 12. Το efiveia.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό, μέσω της ιστοσελίδας του.
 13. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.