Εργαστήριο Swift Playgrounds: Εισαγωγή στην Swift

Το Utech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου διοργανώνει το εργαστήριο «Swift Playgrounds: Εισαγωγή στην Swift»

  • στις 3, 10, 17 και 24 Νοεμβρίου, 17:00-19:00 για μαθητές Α’ και Β’ Γυμνασίου και
  • στις 1, 8, 15 και 22 Δεκεμβρίου, 17:00-19:00 για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου

Στο εργαστήριο αυτό, οι συμμετέχοντες εισάγονται στις βασικές έννοιες προγραμματισμού και στην γλώσσα προγραμματισμού Swift μέσα από την εφαρμογή Swift Playgrounds. Αφού κατανοήσουν τι είναι οι εντολές, οι αλληλουχίες, οι βρόγχοι και οι λογικές συνθήκες, θα γνωρίσουν και θα χρησιμοποιήσουν τις σταθερές, τις μεταβλητές και τις  συναρτήσεις, θα δημιουργήσουν δικό τους κώδικα και θα εξασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων. Τέλος θα δημιουργήσουν μια απλή εφαρμογή στην πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών Xcode.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού.

Το εργαστήριο αποτελείται από 4 δίωρες ενότητες.

Διάρκεια Eργαστηρίου: 2 ώρες
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 8-12 άτομα
Προεγγραφή: Απαραίτητη στο τηλ. 210 9469 694

http://eugenweb3.eugenfound.edu.gr