Εργαστήριο: Printerland – Γεωμετρικά σχήματα, μαθηματικός κόσμος και 3D printing

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου διοργανώνει το εργαστήριο «Printerland – Γεωμετρικά σχήματα, μαθηματικός κόσμος και 3D printing», τα Σάββατα 7 Οκτωβρίου και 21 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13.30-15.30.

Στο εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζουν βασικές γεωμετρικές έννοιες και γεωμετρικές πρακτικές όπως οι διαστάσεις, η συμμετρία, η περιστροφή, η μετακίνηση και η τομή. Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, γίνεται χρήση 3D-εκτυπωμένων παραδειγμάτων όπως όγκοι, τομές και σκελετοί. Έχοντας ως οδηγό τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης, οι μαθητές αναλύουν αντικείμενα και χώρους της καθημερινότητάς τους σε απλά στερεά. Στη συνέχεια σχεδιάζουν τα δικά τους αντικείμενα χρησιμοποιώντας μαθηματικές και σχεδιαστικές έννοιες όπως συμμετρια, αναλογία και τομή.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Διάρκεια Eργαστηρίου: 2 ώρες
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα
Προεγγραφή: Απαραίτητη στο τηλ. 210 9469 694
Εισηγήτρια: Δήμητρα Τσουμπρή

http://eugenweb3.eugenfound.edu.gr