Νέα

Έρευνα: Ο τρόπος διαπαιδαγώγησης του γονέα επηρεάζει το σωματικό βάρος του παιδιού

Τέσσερις είναι οι κύριοι τύποι διαπαιδαγώγησης που μπορεί να διακριθούν, ανάλογα με το συσχετισμό μεταξύ των απαιτήσεων που προβάλλει ο γονέας στο παιδί και της απόκρισης στις επιθυμίες του ...

Η Σχολή New York Acting Studio ξεχωρίζει στις καλλιτεχνικές σπουδές

Η Σχολή New York Acting Studio από τον Οκτώβριο του 2010 ξεχωρίζει με τα ποικίλα προγράμματά της και ειδικεύεται στο να διαμορφώσει καλλιτέχνες εφοδιασμένους με όλα τα δυνατά μέσα της δραματικής έκφρα ...

Τα οφέλη της θεατρικής αγωγής τους εφήβους και στα παιδιά

Η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και πολιτισμού. Η μουσική, ο χορός, το θέατρο. Ιδιαίτερα για τα παιδιά, η τέχνη είναι ένα βασικό συστατικό για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, την μόρφωση και την ευαισθη ...