Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Φοιτητών σε Τεχνικές Διαχείρισης Άγχους

logoΤο πρόγραμμα FIGHTSTRESS© πραγματοποιείται σε ομάδες εφήβων με κοινές πηγές Στρες. Η πιο συχνή από αυτές είναι το άγχος για τις επιδόσεις σε εξετάσεις παντός τύπου (Πανελλήνιες, Εξετάσεις ξένων γλωσσών, Κατατακτήριες κ.ο.κ).

Η παρέμβαση του προγράμματος στοχεύει στην εκτόνωση αυτού του Στρες και στην εκμάθηση σημαντικού πεδίου στρατηγικών αντιμετώπισης.

Η ομάδα γίνεται ένας χώρος όπου ο έφηβος νιώθει αποδοχή, ταυτίζεται με τα υπόλοιπα μέλη, αναπτύσσει σχέσεις και ανταλλάσσει εμπειρίες.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από νοητικές και βιωματικές ασκήσεις που βοηθούν τους εφήβους να αποκτήσουν μια πιο συνειδητή επαφή με τις εκφράσεις του Στρες στο σώμα τους αλλά και με τον κόσμο των συναισθημάτων.

Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 – 6 μέλη και ο συνολικός αριθμός συναντήσεων είναι 10. Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες και έχουν διάρκεια 2 ώρες η κάθε μία. Κάθε κύκλος ολοκληρώνεται συνήθως σε 2  ½ μήνες.

Δείτε το συνημμένο.

http://www.fightstress.gr/