ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ » Επιστημονικοί συνεργάτες

ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης ( Life Coach) και Σταδιοδρομίας- Εκπαιδευτικός
Ιστολόγιο: http://my-happy-paths.com
Photo of ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πληροφορίες Βιογραφιών

Η Χαριτοπούλου Μαρία είναι Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Life Coach & Career Counselor).

Έχει σπουδάσει Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ).

Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα ‘Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και  στον Προσανατολισμό ‘(Π.Ε.Σ.Υ.Π) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  καθώς και το πρόγραμμα ‘Certificate in Coaching – AC Accredited’ του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α).

Τέλος, συμμετείχε στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ‘Συμβουλευτική, Ψυχομετρία  και Διαχείριση Κρίσεων ‘ με ειδίκευση στη «Σχολική Συμβουλευτική – Επαγγελματικό Προσανατολισμό» και «Διοίκηση Οργανισμών –Σχολικών Μονάδων» .

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και προγράμματα που αφορούν τόσο τον χώρο της εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια/ Δευτεροβάθμια/ Εκπαίδευση Ενηλίκων) όσο και τον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης και ψυχολογίας εστιάζοντας κυρίως σε θέματα που αφορούν την θετική ψυχολογία, την αυτοεκτίμηση, την ενσυνειδητότητα ( mindfullness), την παιδική  και εφηβική ψυχολογία, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά του δημοτικού, αποτελεσματική επικοινωνία, ψυχική ανθεκτικότητα, διαχείριση χρόνου.

Έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση σεμιναρίων με θέματα που αφορούν την αυτοεκτίμηση εφήβων και ενηλίκων και ήταν εισηγήτρια στο Education Festival 2016 που διοργάνωσε το Skywalker.

Έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτικός σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι.Ε.Κ) και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τέλος,  έχει ασχοληθεί  με την μετάφραση επιστημονικών άρθρων που αφορούν κυρίως το χώρο της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής και της ψυχολογίας.

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί
Ενημερώθηκε πριν 2 μήνες.