Νέα

Έφηβος και νέες τεχνολογίες

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μιου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού» αποτελεί δομή-πρότυπο που προσφέρει υπηρεσίες σε έφηβους 11-18 ετών και στις οι ...

Τμήμα Διαφυλικών Σχέσεων (ΤΔΣ)

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) απευθύνεται σε εφήβους 11-18 ετών και τις οικογένειές τους με οποιοδήποτε αίτημα. Περισσότεροι από 6.000 έφηβοι έχουν επισκεφθεί τη Μ.Ε.Υ. και έχουν πραγματοποιηθεί π ...

Τα παιδιά και οι έφηβοι ως διαδικτυακοί καταναλωτές

Τα παιδιά και οι έφηβοι επωφελούνται σημαντικά από τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο για μάθηση/εκπαίδευση, εξερεύνηση, παιχνίδι/ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση. Τα παιδιά παίζουν έναν ενεργητικό ...

Τμήμα Ασφαλούς Διαδικτύου (ΤΑΔ)

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μιου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού» αποτελεί δομή-πρότυπο που προσφέρει υπηρεσίες σε έφηβους 11-18 ετών και στις οι ...

Ερευνητικό Πρόγραμμα EU NET ADB με στόχο τη μελέτη των συμπεριφορών εξάρτησης στο διαδίκτυο σε Ευρωπαίους εφήβους

Το ερευνητικό πρόγραμμα EU NET ADB έχει σαν στόχο τη μελέτη των συμπεριφορών εξάρτησης στο διαδίκτυο σε Ευρωπαίους εφήβους. Xρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet της Ευρωπαϊκής Ένωσης (IS-20 ...