Δραστηριότητες / Σεμινάρια

Εκπαιδευτικά προγράμματα “Βιωματικές Ασκήσεις Ανάπτυξης Συναισθηματικής νοημοσύνης στα παιδιά, στην τάξη ή την ομάδα” και “Αυτισμός – Εκπαίδευση στην πρώιμη παρέμβαση & Θεραπευτική Αντιμετώπιση”

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Psychopedia.gr, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας σας καλοσωρίζει στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα "Βιωματικές Ασκήσεις Ανάπτυξης Συναισθηματικής νοημοσύνης στα παιδιά, σ ...

Εργαστήριο: Δημιουργία Comics

Τα εργαστήρια comics θα έχουν, από το νέο έτος, περιβαλλοντική συνείδηση. Τον Ιανουάριο θα έχουν ως θέμα ένα σημαντικό φαινόμενο, που καθορίζει την ζωή στον πλανήτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. ...