Δελτία Τύπου

Νέα τμήματα Φεβρουαρίου στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ με επιδότηση διδάκτρων

Ένα κορυφαίο εκπαιδευτικό όραμα που «μεταφράζεται» σε μια μοναδική εμπειρία ποιοτικών σπουδών και μάλιστα με επιδότηση διδάκτρων 40%... Αυτό είναι το ανταγωνιστικό «πακέτο» εκπαίδευσης που προσφέρει τ ...